Spotřební materiál

V kategorii spotřebního materiálu naleznete pouze obecné produkty, použitelné v každé laboratoři. Jedná se zejména o drobné nástroje, univerzální nádoby, sklo, hadice apod. Dále zde naleznete široký sortiment bezpečnostních pomůcek jako brýle, rukavice, ochranné oděvy, ale např. i pomůcky při odklízení a likvidaci odpadů.

Veškerý spotřební materiál, který souvisí s určitou metodou nebo přístrojem najdete v sekcich laboratorní přistoje, life science nebo chromatografie a dále dle jednotlivých aplikací.